Velg format

Kommer for salg
14.06.2024
kr 339

Pengene og livet

Økonomisk rådgivning i sosialt arbeid. 4.utgave
Her får du en teoretisk og praktisk innføring i økonomisk rådgivning som sosialt arbeid.

Boka begynner med pengene og deres sosiale betydning. Så følger en redegjørelse for husholdets økonomi og inntektssikring, før oppmerksomheten rettes mot andre faglige og juridiske rammer for rådgivningen. Til slutt handler det om krav til saksbehandling og om metoder for å gjennomføre økonomisk rådgivning. Denne 4. utgaven er oppdatert med ny forskning omkring sosiale betydninger av penger, betalingsproblemer som sosialt problem og helseutfordring. Sosialfaglige, etiske og juridiske tilnærminger blir belyst ved bruk av utvalgte eksempler hentet fra forskning om å leve med gjelds- og betalingsproblemer.

Pengene og privatøkonomien har stor betydning i folks liv. Selvforståelsen vår og måten vi lever på, utfordres ved store endringer i husholdsøkonomien. Denne forståelsen har konsekvenser for rådgivningen. Det handler ikke bare bare om å finne en økonomisk løsning, men også om å kunne møte mennesker i stor omstilling.

Dette er en viktig bok for studenter ved sosialarbeiderutdanningene, for yrkesgrupper som gir økonomisk rådgivning og for veiledere i Nav.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215068718
  • Utgivelsesdato: 14.06.2024
  • Bokgruppe: 893

Asgeir Solstad

Asgeir Solstad er dosent i sosialt arbeid ved Nord universitet, og har doktorgrad i sosiologi fra samme universitet. Hans forskning har vært konsentrert om fagutvikling og organisering i velferdstjenestene. Han er opptatt av fattigdom, betalingsproblemer og økonomisk rådgivning. Men han arbeider også med boligsosiale spørsmål og NAV som velferdsforvaltning og arena for sosialt arbeid.
Mer informasjon om forfatteren