Asgeir Solstad

Asgeir Solstad

Asgeir Solstad er dosent i sosialt arbeid ved Nord universitet, og har doktorgrad i sosiologi fra samme universitet. Hans forskning har vært konsentrert om fagutvikling og organisering i velferdstjenestene. Han har vært prosjektleder og deltaker i flere fagutviklingsprosjekter gjennom Husbanken, og har vært fagansvarlig for videreutdanning i boligsosialt arbeid.

Bøker av Asgeir Solstad