Velg format

På lager
kr 499

Penger til besvær

Privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet
Bidragsyterne i boka viser hvilke utfordringer betalingsproblemer faktisk gir for den enkelte og for velferdsstaten. Samtidig gir boka innblikk i rammer og innhold for økonomisk rådgivning, og hva som kan utvikle tjenestene i årene framover.

I et samfunn hvor mye av velferden er markedsbasert og lånefinansiert, blir styring av økonomien en utfordring for folk flest. For noen fører brå endringer i livet og reduserte inntekter til betalingsproblemer og press fra en stor gjeldsbyrde. Vanskene som følger av dette, kan gi helseutfordringer og sosiale problemer. Økonomisk rådgivning og offentlig gjeldsordning er velferdsstatens hjelpemidler i møte med mennesker som sliter med betalingsproblemer og uhåndterlig gjeld. Disse tjenestene har likevel en kort historie; det er bare tretti år siden de ble etablert.

Penger til besvær bidrar med viktig vitenskapelig kunnskap til studenter og profesjonelle som møter mennesker med dårlig økonomi i sin yrkesutøvelse.

Informasjon om boka

  • Sider: 312
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215063645
  • Utgivelsesdato: 02.09.2022
  • Bokgruppe: 213

Asgeir Solstad

Asgeir Solstad er dosent i sosialt arbeid ved Nord universitet, og har doktorgrad i sosiologi fra samme universitet. Hans forskning har vært konsentrert om fagutvikling og organisering i velferdstjenestene. Han er opptatt av fattigdom, betalingsproblemer og økonomisk rådgivning. Men han arbeider også med boligsosiale spørsmål og NAV som velferdsforvaltning og arena for sosialt arbeid.
Mer informasjon om forfatteren

Per Arne Tufte

Per Arne Tufte er førsteamanuensis, Fakultet for Samfunnsvitenskap, OsloMet.
Mer informasjon om forfatteren

Christian Poppe

Christian Poppe er seniorforsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet.
Mer informasjon om forfatteren