Velg format

På lager
kr 1 279

Plan- og bygningsrett, del 1

Planlegging og ekspropriasjon. 3. utgave
Del 1 med undertittelen «Planlegging og ekspropriasjon» omhandler statlig og kommunal planlegging. Boken har også avsnitt om private reguleringsforslag, strandvern og markaloven. I del 1 behandles i tillegg konsekvensutredninger, erstatning som følge av regulering, samt reglene om ekspropriasjon og innløsning, herunder arealplanens betydning ved utmåling av ekspropriasjonserstatning.

Den første utgaven av Plan- og bygningsrett kom ut i 2000. Andre utgave utkom i 2010, etter ikrafttredelsen av den nye plan-og bygningsloven av 27. juni 2008.
Tredje utgave er, som den forrige, delt i to.

I del 2 med undertittelen «Byggesak» behandles byggesaksreglene og refusjon, utbyggingsavtaler og erstatningsansvar i byggesaker.

Boken er utvidet og ajourført med nyere praksis fra domstoler, ombudsmannen og administrasjonen. Den vil være et uunnværlig hjelpemiddel for alle som arbeider med plan- og bygningsrett innenfor både privat og offentlig virksomhet.

Informasjon om boka

  • Sider: 536
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025407
  • Utgivelsesdato: 16.07.2018
  • Bokgruppe: 221

Stein Ness

Stein Ness har som advokat i en årrekke arbeidet med juridiske temaer knyttet til eiendomsutvikling, både i ledende advokatfirmaer innen eiendom og eiendomsselskap. Han er også medforfatter av boken Plan- og bygningsrett og var i lengre tid medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Per Sandvik

Per Sandvik har arbeidet som både dommer- og advokatfullmektig, og ble kommuneadvokat i 1982. Han har fra 1992 vært partner i Kluge Advokatfirma, hvor han har arbeidet særlig med fast eiendom og skatt. Han er nå senioradvokat i samme firma.
Mer informasjon om forfatteren

Helge Skaaraas

Helge Skaaraas begynte hos kommuneadvokaten i Oslo i 1984. Før dette arbeidet han blant annet i kommuneforvaltningen med bygningslovgivning. Siden 1990 har han vært partner i advokatfirma Bjørge og Skaaraas i Sarpsborg.
Mer informasjon om forfatteren

Odd Jarl Pedersen

Odd Jarl Pedersen arbeidet hos kommuneadvokaten, som dommer og senere som førstelagmann i Eidsivating lagmannsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Audvar Os

Audvar Os (1920¿2014) var byråsjef i Justisdepartementet 1956¿1961, kommuneadvokat i Oslo 1967¿1981, Sivilombudsmann 1982¿1990, og praktiserte deretter som advokat.
Mer informasjon om forfatteren