Velg format

kr 849
Forventet i salg 16.06.2021

Politiloven

Lovkommentar

Informasjon om boka

  • Sider: 300
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034102
  • Utgivelsesdato: 16.06.2021
  • Bokgruppe: 221
Politiloven regulerer politiets arbeid og inneholder bestemmelser blant annet om utførelsen av polititjenesten (politiets inngrep og maktanvendelse), organisasjon, politiets sikkerhetstjeneste og Politihøgskolens virke.

Lovkommentaren til politiloven inneholder grundige kommentarer til politilovens bestemmelser. Boken er nyttig for politiet, Politihøgskolen, advokater, dommere og andre som har befatning med regelverket.

Tor-Geir Myhrer (f. 1952), cand.jur. 1976 og dr. juris 2000, har tidligere arbeidet som professor ved Politihøgskolen, dommerfullmektig, politiinspektør, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling.

Tor-Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer (f. 1952) er cand.jur. (1976) og dr. juris (2000) og er professor ved Politihøgskolen i Oslo. Han har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Siden 2006 har han vært professor ved Politihøgskolens forskningsavdeling, og fra 2005 til 2015 var han professor II ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Myhrer har tidligere utgitt blant annet «Personvern og samfunnsforsvar: Om taushetsplikt og ytringsrett i straffesaksbehandlingen» (2001), «Som siste utvei: Rettslige rammer for politiets bruk av skytevåpen» (2005), 4. utgave av Johs. Andenæs¿ «Norsk straffeprosess» (2009) og «Bastet og bundet: Rettslige rammer for bruk av håndjern» (2012). Han er også medforfatter av blant annet «Juss og etikk» (2005) og «Juss for vektere» (2013).
Mer informasjon om forfatteren