Tor-Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer (cand.jur. 1976, dr. juris 2000) er i dag professor emeritus fra Politihøgskolen, hvor han var professor i perioden 2006-2020. Han har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementet. Myhrer har tidligere utgitt flere bøker om politi- og påtalerettslige emner, som taushetsplikt i straffesaksbehandlingen, bruk av skytevåpen og håndjern, vandel og skikkethet samt påtaleetikk.

Bøker av Tor-Geir Myhrer