Velg format

kr 299

Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling

Informasjon om boka

  • Sider: 142
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215032276
  • Utgivelsesdato: 28.02.2019
  • Bokgruppe: 225
Denne boken handler om utdanning og læring i praksisfellesskap. Forfatterne presenterer forskning om hvordan lærerutdannere, studenter, grunnskolelærere, barnehagelærere, ledere og eiere av utdanningsinstitusjoner sammen, på sine arbeidsplasser, kan fremme læring og kunnskapstilegnelse for den enkelte og for fellesskapet.

Praksisfellesskap og læringsfellesskap er også prosesser som foregår på universiteter og høgskoler, på skoler og i barnehager, mellom barn, elever, studenter og deres lærere, samt mellom kolleger. Boken er delt i to deler og inneholder temaer og problemstillinger om hvordan ulike nivåer i utdanningssystemet opplever å bli utfordret av handlingsrommet og styring fra andre deltakere i systemet.

Målgruppe er studenter, lærere og forskere i lærerutdanningene, og profesjonsutøvere som lærere og ledere i barnehage og skole.

Redaktører for boken er Halvor Bjørnsrud og Liv Gjems. Øvrige bidragsytere er Eva Bjerkholt, Stein Langerud, Reidun Larsen, Hilde Løvik Larsen, Janne Madsen, Elisabeth Stenshorne, Hilde Sofie Stokke, Kristin Rydjord Tholin og Mattias Øhra.

Boken er også tilgjengelig i open access-utgave på Idunn.no.