Liv Gjems

Liv Gjems

Liv Gjems er utdannet cand.paed. og dr.polit. Hun arbeider som professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har forsket på og skrevet bøker og artikler om barns læring om språk og gjennom språk. Hun har ledet et forskningsprosjekt om hverdagssamtaler i barnehagen og et om pedagogikkfaget i barnehagelærerutdanningen, begge finansiert av Norges Forskningsråd. Hun har skrevet flere bøker og artikler om disse temaene. Hun samarbeider med forskere i Sverige og Danmark om barnehagelærerstudenters læring om barns språk og tidlig litterasitet. Gjems har deltatt i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN), og i den kvalitative dybdestudien i dette prosjektet.

Bøker av Liv Gjems