Velg format

På lager
kr 449

Praksislæreren

2.utgave
Hvem er praksislæreren? I denne boka får vi innblikk i hvordan praksislæreren selv oppfatter og utøver rollen sin.
Praksis er en viktig del av lærerutdanningen. Det er her studentene skal integrere kunnskaper i fag, fagdidaktikk og pedagogikk til meningsfylt undervisning for elevene. Det er her de skal begrunne sine valg og handlinger knyttet til planlegging og gjennomføring av undervisning. I praksisfeltet skal de gjøre erfaringer som bidrar til utvikling og forståelse av det å bli lærer. I disse prosessene er det praksislærer som er tett på studentene og har ansvar for å veilede dem.

Boka har praksislærerens perspektiv, og med støtte i fortellinger, eksempler og sitater kommer stemmene til både erfarne og ferske praksisslærere frem. Også stemmene til lærerstudentene har en tydelig plass. Slik vil både lærerstudenter og praksislærere kunne kjenne seg igjen og bedre kunne forstå forholdet mellom veiledning og praksisopplæring.

Andreutgaven av boka er revidert i samsvar med endringer i lærerutdanningen etter innføringen av femårig grunnskolelærerutdanning som masterstudium. I tillegg er boka oppdatert med ny kunnskap og ny litteratur.

Boka er først og fremst skrevet for praksislærere i grunnskolelærerutdanningene. Andre målgrupper er rektorer og lærere ved praksisskoler. Boka bør også være interessant for lærerstudenter og lærerutdannere ved høyskoler og universiteter.

________________

«Mange spørsmål og eksempelfortellinger gjør det lett å kjenne seg igjen og se at denne boka «gjelder meg», og bokas struktur og innhold gjør den praktisk og egnet som oppslagsbok.»
Anne Rita Feet, Bedre skole nr. 3-2018.

Informasjon om boka

  • Sider: 176
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030463
  • Utgivelsesdato: 19.02.2018
  • Bokgruppe: 215

Vivi Nilssen

Vivi Nilssen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Hun har lang erfaring som lærer og praksislærer, og har publisert flere artikler og bokkapitler med fokus på praksislærerrollen og veiledning i praksisfeltet.
Mer informasjon om forfatteren