Velg format

På lager
kr 359

Praktisk endringsledelse

Hvordan lykkes med endringsprosesser
I Praktisk endringsledelse viser Stein D. Wesenberg hvordan forskning og teori kan omsettes i konkrete aktiviteter for å lykkes med endring. I en tid med økt digitalisering og teknologisk utvikling er søkelyset på menneskene som skal gjennom endringen, blitt enda viktigere. Å ha medarbeidere som raskt tar til seg innovasjon og nye arbeidsmåter, er blitt et kritisk konkurransefortrinn.

Boken viser hvordan målorientert og styrt endring kan gjøres på en systematisk og praktisk måte. Metodene, teknikkene og verktøyene som formidles, er forskningsbasert og justert til nordiske forhold på bakgrunn av over 25 års praktisk erfaring.

Boken henvender seg til studenter så vel som ledere, konsulenter og andre praktikere som arbeider med endringsprosjekter. Både de teoretisk interesserte som vil forstå hvorfor, og de praktisk interesserte som vil forstå hvordan, vil ha stort utbytte av boken.

Sagt om boken:
Teorigrunnlaget er bunnsolid. Eksemplene er virkelige. Forfatterens mangeårige erfaring destillerer kunnskapen ned til en bok som gir deg en fullstendig og praktisk metode for endringsledelse. Trenger du veiledning eller noen øvelser for en av fasene, kan du gå rett til det relevante kapitlet. Du finner det du trenger, når du trenger det - strålende! Bjarte Leivestad, Nordisk Konserndirektør HR i Santander Norden

Boken «Praktisk endringsledelse» klarer kunststykket å gi oversikt og innsikt i forskningen, samtidig som kunnskapen gjøres tilgjengelig og enkel å forstå gjennom bruk av case. Denne kombinasjonen gjør den relevant for ledere, HR medarbeidere, studenter og andre som ønsker å forstå hvordan man lykkes med endring.» Nina Yttervik, Konserndirektør (HR) Mennesker og Organisasjon i Posten Norge AS

Teori og praksis hånd i hånd, og med gode verktøy forklart og eksemplifisert er denne boken nyttig for alle som er opptatt av endring, omstilling og utvikling. Det digitale støttematerialet, de korte og presise youTube foredragene, gjør boken levende. Til stor glede for leseren. Bendik M. Samuelsen, Professor og Prorektor for studier og programmer, Handelshøyskolen BI

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215065694
  • Utgivelsesdato: 02.10.2023
  • Bokgruppe: 893

Stein D. Wesenberg

Stein D. Wesenberg er arbeids- og organisasjonssosiolog og universitetslektor II ved Handelshøyskolen NMBU, hvor han underviser i «Praktisk endringsledelse». I perioden 2004 til 2021 var han ansatt på IØT, NTNU (Indøk), med ansvar for faget «Ledelse i praksis». Wesenberg har ledet og gjennomført endringsprosjekter siden 1998 gjennom konsulentselskapene Deloitte Consulting, Geelmuyden Kiese og TRI Consulting. Han er i dag en aktiv foredragsholder innen teamutvikling, ledelse og endringsledelse.
Mer informasjon om forfatteren