Velg format

På lager
kr 349

Programmering for matematikklærere

Matematikkfaget har fått en sentral rolle i forbindelse med undervisning i programmering med fagfornyelsen. Denne boka gir matematikklæreren et godt grunnlag for å inkludere programmering i undervisningen.

«Programmering for matematikklærere» er en innføringsbok i programmering for lærere og lærerstudenter i matematikk. Boka gir først en kort gjennomgang av hva programmering er, og hvorfor det har en naturlig rolle i matematikkfaget. Med matematiske eksempler fra grunnskole og videregående skole som utgangspunkt får leseren så en grunnleggende innføring i tekstbasert programmering. Til slutt gis noen eksempler på større programmeringsprosjekter.

Alle eksemplene i boka er laget i programmeringsspråket Python.

Boka er godt illustrert og delt inn i mange små delkapitler, slik at temaene er lett tilgjengelige. Det er oppgaver underveis i delkapitlene og et detaljert løsningsforslag bak i boka.

Henning Bueie er førstelektor ved Høgskolen i Innlandet.

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034751
  • Utgivelsesdato: 10.10.2019
  • Bokgruppe: 219

Henning Bueie

Henning Bueie er førstelektor i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Lillehammer der han underviser i matematikk, statistikk og informasjonsbehandling. Han har mange års undervisningserfaring i realfag på grunn-, videregående- og høgskolenivå, og har blant annet gitt ut boka «GeoGebra for lærere».
Mer informasjon om forfatteren