Henning Bueie

Henning Bueie

Henning Bueie er førstelektor i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Lillehammer der han underviser i matematikk, statistikk og informasjonsbehandling. Han har mange års undervisningserfaring i realfag på grunn-, videregående- og høgskolenivå, og har blant annet gitt ut boka «GeoGebra for lærere».

Bøker av Henning Bueie