Velg format

På lager
kr 489

Psykiske lidelser

Forståelse, diagnostikk og juss
Finnes det overhodet psykiske lidelser?
Og hva er i tilfelle de psykiske lidelsenes vitenskapelige grunnlag og den beste måten å forstå dem på? Hva er adekvat diagnostikk, hvem har definisjonsmakten og hvilke verktøy kan gi nyttige svar? Hvor utbredt er over- og underdiagnostikk, og hva er følgene av feildiagnostikk?

Dette er viktige spørsmål i et samfunn der diagnose er inngangsporten for behandling, ytelser fra NAV og forsikringsselskap, sosial status, økonomi, og ressursfordeling og prioriteringer i helsevesenet.

Norsk psykiatri trenger en bok om sykdomsforståelse og diagnostikk som kan øke kunnskapene om disse viktige, men vanskelige problemene. Boken omhandler også rettslige reguleringer av betydning for den som skal stille diagnoser og for den som får en diagnose.


Boken er skrevet både for studenter i helsefag og medisin og for andre som arbeider med mennesker med psykiske lidelser.

Alv A. Dahl er spesialist i psykiatri og var professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo fra 1992 til 2003. Han har skrevet en rekke lærebøker.

Anders Løvlie er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 408
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028620
  • Utgivelsesdato: 28.09.2018
  • Bokgruppe: 213

Anders Løvlie

Anders Løvlie er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Alv A. Dahl

Alv A. Dahl er pensjonert lege. Gjennom sine yrkesaktive år har han drevet klinisk forsking innen psykiatri og psykiske reaksjoner hos kreftoverlevere. Han har også skrevet fagbøker og redigert lærebøker innenfor dette fagfeltet.
Mer informasjon om forfatteren