Velg format

På lager
kr 499

Psykologi

Inngangsporten
Dette er introduksjonsboken for deg som skal studere psykologi. For deg som skal i gang med studiet som i flere internasjonale lærebøker defineres slik: Psykologi er det vitenskapelige studiet av atferd og mentale prosesser.
I denne korte definisjonen er det mye å gripe fatt i, sier Pål Johan Karlsen. Han har skrevet boken med tanke på nybegynneren i faget. En innføringsboks fremste utfordring er å skape en helhetlig og engasjerende fremstilling av et allsidig fagfelt. Med utgangspunkt i de store spørsmålene og temaene skal den gode innføringsboken vise fagets spesielle relevans på ulike samfunnsområder. I denne boka finner du et særlig fokus på nordisk spisskompetanse og suverene miljøer, blant annet gjennom intervjuer med en rekke fagfolk. Målet er også å få fram hvor og hvordan nordiske psykologer jobber.


Forfatteren har organisert stoffet i ni kapitler:
1) Atferd og mentale prosesser, en første oversikt
2) Kunnskapsanvendelse: Porten til endring. Eksempler fra praksis
3) Kunnskapsbygging: Porten til innsikt. Eksempler fra forskning
4) Våre drivkrefter: Motivasjon og emosjoner
5) Vår livslange utvikling: Endringsprosesser fra unnfangelse til død
6) Vårt sosiale univers: Påvirkning, tilhørighet og samspill
7) Våre unike egenskaper: Individuelle forskjeller i oppførsel, evner og preferanser
8) Våre mentale representasjoner: Informasjonsbehandling, læring og erkjennelse
9) Vår fysiske ballast: Evolusjon, genetikk og biologi.

Målgruppa er først og fremst studenter på årsenhets-, bachelor- og profesjonsprogrammene i psykologi, men den egner seg også for studenter på helse- og sosialfag og administrasjon og ledelse med psykologi som sidedisiplin.

Informasjon om boka

  • Sider: 352
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215015026
  • Utgivelsesdato: 02.04.2012
  • Bokgruppe: 214

Pål Johan Karlsen

Pål Johan Karlsen (f. 1975) har en mastergrad i psykologi fra New York University og doktorgraden fra Universitetet i Oslo. Han har vært postdoktorstipendiat med støtte fra Norges Forskningsråd og har publisert i internasjonale forskningstidsskrifter. Karlsen har siden 2007 vært redaktør i Tidsskrift for Norsk Psykologforening og forsker ved Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø, der han foreleser i kognitiv psykologi for studenter på alle nivåer. Karlsen har også skrevet en roman og to populærvitenskapelige bøker om hukommelse, bl.a. "Hva er hukommelse".
Mer informasjon om forfatteren