Pål Johan Karlsen

Pål Johan Karlsen

Pål Johan Karlsen (f. 1975) har en mastergrad i psykologi fra New York University og doktorgraden fra Universitetet i Oslo. Han har vært postdoktorstipendiat med støtte fra Norges Forskningsråd og har publisert i internasjonale forskningstidsskrifter. Karlsen har siden 2007 vært redaktør i Tidsskrift for Norsk Psykologforening og forsker ved Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø, der han foreleser i kognitiv psykologi for studenter på alle nivåer. Karlsen har også skrevet en roman og to populærvitenskapelige bøker om hukommelse, bl.a. "Hva er hukommelse".

Bøker av Pål Johan Karlsen