Velg format

På lager
kr 449

Psykose og samfunn

I denne boken formidler forfatterne kunnskapen de har om ulike samfunnsfaktorers betydning for utviklingen av psykoselidelser.

Psykisk sykdom er den viktigste årsaken til uførhet i utviklede land, og psykotiske lidelser er blant de ti største bidragsyterne til «global burden of disease».

Søket etter rent biologiske forklaringsmodeller for psykoselidelser de senere år har vist klare begrensninger, mens samfunnsfaktorer ser ut til å spille en større rolle enn man i en periode har antatt.

Gruppen av forfattere forsker til daglig på spørsmål som strekker seg fra det genetiske grunnlaget for sykdomsrisiko til sammenhengen mellom gener, hjernestruktur, symptomer og langtidsforløp.
I denne boken formidler forfatterne kunnskapen de har om samfunnsfaktorene som ser ut til å ha størst betydning for utviklingen av psykoselidelser. Slik som: urbanisering, migrasjonserfaringer, barndomstraumer og rusmisbruk. De omhandler også betydningen samfunnsfaktorer kan ha for forløp og utfall.

Boken er skrevet for studenter og praktikere innenfor psykisk helse-feltet.

Forfatterne er alle ansatt ved NORMENT K.G. Jebsen Senter for psykoseforskning, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, og omtales nærmere i boken.

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024691
  • Utgivelsesdato: 11.11.2015
  • Bokgruppe: 213