Velg format

På lager
kr 239

Refleksjon

Sykepleierens vei til klokskap
Dette er en bok som handler om erfaringskunnskap.

Hensikten er å vise hvordan refleksjon stimulerer til læring og endring i sykepleierens praktiske hverdag på et mer komplekst nivå enn det som skjer i de dagligdagse samtalene, erfaringsutveksling i en rapport, instruksjon og undervisning.

Målet med refleksjon er å utvikle klokskap og et godt faglig skjønn for å kunne ta de gode avgjørelsene. Det er vanskelig å forestille seg teori uten at den har en praktisk betydning, og en praksis uten et teoretisk fundament kan være ganske farlig.
Boken er et forsvar for refleksjon som redskap til å knytte teori og praksis sammen i de erfaringene den enkelte gjør seg. Læringsmålene i ny Forskrift for sykepleierutdanning (RETHOS) er implementert.

Målgruppen er bachelorstudenter i sykepleie og andre helsefaglige studier.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215043388
  • Utgivelsesdato: 29.04.2020
  • Bokgruppe: 893

Kristin Bie

Kristin Bie er tidligere høgskolelektor ved helsefagutdanningene i det som tidligere var Høgskolen i Stord/Haugesund. I dag arbeider Bie som fagkonsulent ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, i Helse Fonna kommunene.
Mer informasjon om forfatteren