Velg format

På lager
kr 929

Reindriftsloven

Lovkommentar
For det samiske reinbeiteområdet skal reindriftsloven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig. Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser.
Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med reindrift.

Informasjon om boka

  • Sider: 312
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030906
  • Utgivelsesdato: 14.09.2020
  • Bokgruppe: 221

Kirsti Strøm Bull

Kirsti Strøm Bull er professor emerita ved Institutt for privatrett ved UiO. Hun har tidligere undervist i faget fast eiendoms rettsforhold i flere år.
Mer informasjon om forfatteren