Kirsti Strøm Bull

Kirsti Strøm Bull

Kirsti Strøm Bull er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo. Hun er faglærer i faget Fast eiendoms rettsforhold.

Bøker av Kirsti Strøm Bull