Kirsti Strøm Bull

Kirsti Strøm Bull

Kirsti Strøm Bull er professor emerita ved Institutt for privatrett ved UiO. Hun har tidligere undervist i faget fast eiendoms rettsforhold i flere år.

Bøker av Kirsti Strøm Bull