Velg format

På lager
kr 379

Religion, etikk og filosofi i barnehagen

Informasjon om boka

  • Sider: 248
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022635
  • Utgivelsesdato: 19.02.2014
  • Bokgruppe: 215
Med kunnskap om religion og forskjeller blir barnehagelæreren bedre rustet til å gi rom for forskjellige religioner i en flerkulturell barnehagehverdag.
Barnehageloven sier at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Men hva innebærer "kristen og humanistisk" og "arv og tradisjon"?

Forfatterne legger vekt på den generelle kulturelle kompetansen en barnehagelærer trenger for å kunne tilfredsstille de kravene barnehageloven og rammeplanen stiller. Å ha fullstendig innsikt eller oversikt over alle kulturaspekter og religioner er nærmest umulig i dagens samfunn, men denne boken gir en viktig innføringen. I tillegg er den et godt utgangspunkt for refleksjon rundt egen praksis.

Boka er skrevet for kunnskapsområdet: Samfunn, religion, livssyn og etikk i den nye barnehagelærerutdanningen.

Bengt-Ove Andreassen

Bengt-Ove Andreassen er førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Andreassen har skrevet doktoravhandling om norske lærebøker i religionsdidaktikk, han holder ofte kurs og har skrevet en rekke artikler på dette feltet.
Mer informasjon om forfatteren

Torjer A. Olsen

Torjer A. Olsen er førsteamanuensis i urfolksstudier ved Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø. Han har doktorgrad i religionsvitenskap. Forskningsinteressene hans spenner fra konservativ kristendom og kjønn, via skole og barnehage, til urfolk og minoriteter.
Mer informasjon om forfatteren