Torjer Andreas Olsen

Torjer Andreas Olsen

Torjer A. Olsen er professor i urfolksstudier ved Senter for samiske studier på UiT Norges arktiske universitet. Hans forskningsinteresser er urfolk og utdanning, kjønn i Sápmi, og samisk kristendom.

Bøker av Torjer Andreas Olsen