Velg format

På lager
kr 319

Religion, etikk og filosofi i barnehagen

Med kunnskap om religion og forskjeller blir barnehagelæreren bedre rustet til å gi rom for forskjellige religioner i en flerkulturell barnehagehverdag.

Barnehageloven sier at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Men hva innebærer "kristen og humanistisk" og "arv og tradisjon"?

Forfatterne legger vekt på den generelle kulturelle kompetansen en barnehagelærer trenger for å kunne tilfredsstille de kravene barnehageloven og rammeplanen stiller. Å ha fullstendig innsikt eller oversikt over alle kulturaspekter og religioner er nærmest umulig i dagens samfunn, men denne boken gir en viktig innføringen. I tillegg er den et godt utgangspunkt for refleksjon rundt egen praksis.

Boka er skrevet for kunnskapsområdet: Samfunn, religion, livssyn og etikk i den nye barnehagelærerutdanningen.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215048222
  • Utgivelsesdato: 14.09.2020
  • Bokgruppe: 893

Bengt-Ove Andreassen

Bengt-Ove Andreassen er førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Andreassen har skrevet doktoravhandling om norske lærebøker i religionsdidaktikk, han holder ofte kurs og har skrevet en rekke artikler på dette feltet.
Mer informasjon om forfatteren

Torjer Andreas Olsen

Torjer A. Olsen er professor i urfolksstudier ved Senter for samiske studier på UiT Norges arktiske universitet. Hans forskningsinteresser er urfolk og utdanning, kjønn i Sápmi, og samisk kristendom.
Mer informasjon om forfatteren