Velg format

kr 469
Forventet i salg 27.06.2022

Religion og menneskerettigheter

Konflikt, balanse og idealer
Forholdet mellom religion og menneskerettigheter påvirker skole og arbeidsliv, kultur og natur, politikk og rettsvesen. Og det berører familielivene våre, hva vi gjør på soverommet, hva vi tør å si høyt - og hvordan vi ønsker å leve.

Det er en menneskerett å tro og leve i henhold til sin religion. Men religionsfriheten beskytter oss også mot å bli tvunget til å leve etter andre menneskers religiøse regler Og ytringsfrihet, retten til ikke å bli diskriminert, retten til liv og privatliv er også menneskerettigheter. Utfordringen ligger i at alle disse rettighetene ikke alltid lar seg forene. Religionene spiller ingen enkel rolle i hvordan de ulike rettighetene må balanseres mot hverandre. I kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og jødedom er det forskjellige holdninger til trosfrihet og diskriminering, ytringer og privatliv og ikke minst til kvinners, LHBT-personers og religiøse minoriteters rettigheter. Ulike religiøse aktører kjemper både for og imot ulike menneskerettigheter.

Informasjon om boka

  • Sider: 336
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215059983
  • Utgivelsesdato: 27.06.2022
  • Bokgruppe: 217

Dag Øistein Endsjø

Dag Øistein Endsjø er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere bøker, blant annet «Sex og religion. Fra jomfruball til hellig homosex», som er utgitt på tolv språk, «Udødelighetens historie. Fra Jesus' oppstandelse til zombier, antioksidanter og barn i ilden», «Det folk vil ha. Religion og populærkultur», «Greek resurrection beliefs and the success of Christianity» og «Primordial landscapes, incorruptible bodies».
Mer informasjon om forfatteren