Dag Øistein Endsjø

Dag Øistein Endsjø

Dag Øistein Endsjø er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har forsket på og undervist i religion og menneskerettigheter i over 20 år, og han har lenge vært en tydelig stemme i offentligheten, blant annet ved å systematisk påpeke menneskerettslige utfordringer i Norge.

Endsjø har blant annet skrevet bøkene Sex og religion. Fra jomfruball til hellig homosex, Udødelighetens historie. Fra Jesus' oppstandelse til zombier, antioksidanter og barn i ilden, Det folk vil ha. Religion og populærkultur, Greek resurrection beliefs and the success of Christianity og Primordial landscapes, incorruptible bodies.

Bøker av Dag Øistein Endsjø