Velg format

På lager
kr 339

Resultater gjennom team

Ulike oppgaver fordrer ulikt samspill i teamet. Et godt gruppesamarbeid og effektive team er en avgjørende faktor for alle virksomheter. Hensikten med denne boken er å gi deg metoder for å "treffe blink" i ditt arbeid for å heve prestasjonene i teamet.

Enten det er snakk om å produsere eller nyskape er godt gruppesamarbeid og effektive team i dag en avgjørende faktor for alle virksomheter.

Resultater gjennom team handler om hvordan man utvikler fremragende team - team som effektivt løser de oppgavene er satt til å løse. Forfatteren omsetter godt fundert teoretisk kunnskap til et praktisk verktøy. Han viser at teamutvikling er en langsiktig og systematisk prosess og han styrer unna enkle standardoppskrifter. Et viktig budskap i boka er at teamutvikling alltid er skreddersøm.

Resultater gjennom team henvender seg til alle som skal lede eller hjelpe grupper til å yte sitt beste. Den gir verdifull innsikt i mellommenneskelig dynamikk noe som også gjør den til svært nyttig lesing i forbindelse med endringsprosesser. Med sin grundige teoretiske forankring er den i tillegg meget godt egnet som pensumlitteratur.

«Endelig en bok om teambygging som behandler temaet med den grundighet som det fortjener. I Statoil har vi brukt Sjøvolds teorier i operativt lederskap siden 2011. Det utgjør nå et sentralt element for å forstå og utvikle gode operasjonelle team og ledere.»
Odd Arne Nissestad, Dr.philos.,
Leder av Statoils senter for Operativt Lederskap


«Ved hjelp av metodene i boken får vi identifisert hva en fartøysbesetning må beherske for å yte i et usikkert og komplekst miljø. Derfor har vi på sjøkrigsskolen, de siste 12 årene, hatt stort utbytte av å bruke metodene i boken for å utvikle offiserer og operative besetninger.»
Roar Espevik, Kommandørkaptein,
hovedlærer lederskap, Sjøkrigsskolen

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215042688
  • Utgivelsesdato: 21.02.2020
  • Bokgruppe: 893

Endre Sjøvold

Endre Sjøvold er professor ved Institutt for industriell økonomi ved NTNU. Han startet sin karriere som IT-konsulent, men erfarte tidlig at det sjeldent er teknologien som er hovedårsaken til mislykkede endringsprosjekter. Han skiftet derfor raskt fagområde og tok etter hvert en doktorgrad i organisasjonspsykologi. 30 års erfaring fra næringslivet, blant annet som konsulent i store omstillingsprosjekter samt solid teoretisk ballast, gjør han spesielt velegnet til å skrive om team og team utvikling.
Mer informasjon om forfatteren