Endre Sjøvold

Endre Sjøvold

Endre Sjøvold er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU og studerer teknologidrevet endring og teaminteraksjon. Han har over 30 års erfaring med transformasjon av store internasjonale selskaper, hvor høyt presterende team og ledergrupper er en viktig suksessfaktor. Sjøvold har publisert en rekke bøker og vitenskapelige arbeider samt bidratt til utvikling av internasjonalt anerkjente verktøy. I dag leder han prosjektet «Operativ ledelse», hvor kunstig intelligens og sensorteknologi kombineres for å måle teaminteraksjon.

Bøker av Endre Sjøvold