Velg format

På lager
kr 699

Rettskildelære

5. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 416
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788251839884
  • Utgivelsesdato: 25.01.2001
  • Bokgruppe: 211
Boken er en ajourføring og oppdatering av forrige utgave. Her behandles sentrale rettskildefaktorer, blant annet lovtekster, forarbeider, reelle hensyn, rettspraksis, annen praksis, og sedvaner samt rettsvitenskap. Den inneholder også en oversikt over utenlandske og folkerettslige rettskildefaktorer med relevans i norsk rett, også sett i lys av Høyesteretts plenumsdom fra juni 2000.