Torstein Eckhoff

Torstein Eckhoff

Torstein Eckhoff (1916-93) var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Bøker av Torstein Eckhoff