Velg format

På lager
kr 419

Rettslig regulering av norsk akvakultur

Akvakultur, særlig oppdrett av laks og ørret, har i løpet av de siste 40 til 50 årene utviklet seg fra forsøksstadiet til å bli en av Norges viktigste eksportnæringer. Næringen er underlagt en omfattende offentlig regulering.

I boken ser forfatteren nærmere på det sentrale regelverket som regulerer akvakulturnæringen. Tillatelsessystemet for akvakultur gis en bred fremstilling med særlig vekt på oppdrettstillatelser, produksjonsområder og reglene om utviklingstillatelser. Han ser også på arealreguleringen i sjøen og reglene om lokalitetstillatelser etter akvakulturloven, forurensningsloven, havne- og farvannsloven og matloven. Kravene til drift av akvakulturanlegg og særlig reglene om sykdomskontroll og bekjempelse samt regler om sanksjoner og straff omhandles også.


Boken er skrevet som lærebok for studenter på fagrettede studier innenfor akvakultur, men vil også være nyttig for andre som ønsker kunnskap om akvakulturnæringen og den offentlige styringen av denne.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215033471
  • Utgivelsesdato: 10.12.2019
  • Bokgruppe: 893

Halfdan Mellbye

HALFDAN MELLBYE er advokat med møterett for Høyesterett og har arbeidet med den rettslige reguleringen av akvakulturnæringen i mer enn 30 år, først som forsker ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og deretter som advokat. Han arbeider i dag ved Advokatfirmaet Steenstrup Stordranges kontor i Bergen. Han har i en årrekke hatt undervisningsansvaret for det juridiske emnet som inngår i utdannelsen av fiskehelsebiologer ved Universitetet i Bergen. Han har også skrevet en lang rekke artikler i fagpressen for fiskeri- og akvakulturnæringen og er en aktiv deltaker i den offentlige debatten om havbruksnæringen.
Mer informasjon om forfatteren