Halfdan Mellbye

Halfdan Mellbye

HALFDAN MELLBYE er advokat med møterett for Høyesterett og har arbeidet med den rettslige reguleringen av akvakulturnæringen i mer enn 30 år, først som forsker ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og deretter som advokat. Han arbeider i dag ved Advokatfirmaet Steenstrup Stordranges kontor i Bergen. Han har i en årrekke hatt undervisningsansvaret for det juridiske emnet som inngår i utdannelsen av fiskehelsebiologer ved Universitetet i Bergen. Han har også skrevet en lang rekke artikler i fagpressen for fiskeri- og akvakulturnæringen og er en aktiv deltaker i den offentlige debatten om havbruksnæringen.

Bøker av Halfdan Mellbye