Velg format

kr 749
Forventet i salg 01.06.2023

Romlig planlegging

«Romlig planlegging» er en bok om arealplanlegging i bosettinger, byer og tettsteder.

Boken omhandler romlig planlegging av arealbruk med utvikling av bosettinger, byer og tettsteder. Basert på dagsaktuelle temaer setter den søkelys på hvordan denne planleggingen foregår, drøfter hvordan vedtatte planer følges opp, og i hvilken grad de blir gjennomført.

«Romlig planlegging» forklarer hvordan det norske systemet for planlegging er sammensatt gjennom lover og regler, for så å kontrastere det mot andre lands planlegging. Den tar også for seg planlegging som foregår i samsvar med regelverket knyttet til plan- og bygningsloven: Hvordan kommuner og fylkeskommuner lykkes med sin overordnede planlegging, og om detaljplaner med påfølgende byggesøknader for byutviklingsprosjekter blir gjennomført som forutsatt i vedtatt plan.

En egen del er viet bruken av informasjon i planleggingen og hvordan den påvirker om og hvordan vedtatte planer blir realisert. Avslutningsvis tar boken for seg planlegging som foregår utenfor eller i «gråsonene» til plan- og bygningslovens virkeområde.

Boken redigert som artikkelsamling. Den er aktuell for både studenter og jurister som arbeider med eiendom og juss, saksbehandlere i kommuner, eiendomsutviklere og offentlige planleggere.

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215065878
  • Utgivelsesdato: 01.06.2023
  • Bokgruppe: 211

August E. Røsnes

Redaktør og medforfatter er professor em. i by- og regionplanlegging ved NMBU August E. Røsnes.
Mer informasjon om forfatteren