Velg format

kr 529

Saftrike slyngelalderskikkelser

Ungdom i skandinavisk skjønnlitteratur
Skjønnlitteraturens ungdommer er saftrike slyngelalderskikkelser. Slyngelalderen er en rampete, utforskende og uforutsigbar livsfase. Den skjønnlitterære ungdommen er, som ungdom ellers, i en prosess der de både skal finne ut av seg selv og kaste seg ut i verden. Selv om dette gjør skjønnlitterær ungdom saft- og næringsrike for den litterære fortolkeren, har de sjeldent fanget litteraturforskerens interesse. Den ellers så omsvermede ungdommen har rett og slett vært oversett som litterært tema og motiv. I denne boken retter vi derfor blikket mot ungdom i skjønnlitteraturen.

Hvilken plass og funksjon har ungdom i litteraturen? Artiklene i antologien viser at enkelte bruker litteraturen for å vise ungdom hva de bør være, mens er andre opptatt av å utvide forståelsen av ungdom gjennom skildringer av hva ungdom er. Artiklene belyser skjønnlitterær ungdom fra 1700-tallet fram til vår tid, og de tydeliggjør samlet sett at saftrik ungdom florerer i litteraturen, også der man trodde de kanskje ikke fantes. Ungdom bør følgelig betraktes som et sentralt og kraftfullt litterært motiv.

Artiklene i antologien dekker et bredt spekter: Her undersøkes både kjente og ukjente og eldre så vel som nyere tekster. Nedslagene er hovedsakelig i skandinavisk litteratur, men linjene trekkes også mot Europa.

Boken retter seg mot studenter, undervisere og forskere i lærerutdanningene og i litteraturvitenskap ogmot andre alle som har interesse for skjønnlitteratur og ungdom.

Informasjon om boka

  • Sider: 194
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215064581
  • Utgivelsesdato: 03.01.2024
  • Bokgruppe: 216

Even Igland Diesen

Even Igland Diesen er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, med nordisk litteratur, og særlig sanglyrikk, som forskningsfelt. Han har skrevet en doktoravhandling om norsk raplyrikk, redigert nordiske antologier og publisert artikler og bokkapitler om sanglyriske tekster og arbeid med sanglyrikk.
Mer informasjon om forfatteren

Elin Stengrundet

Elin Stengrundet er førsteamanuensis i norsk litteratur ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har skrevet en doktoravhandling om Henrik Wergelands lyrikk, redigert flere nordiske antologier og publisert artikler om norsk litteratur fra 1800- og 1900-tallet.
Mer informasjon om forfatteren

Inga Henriette Undheim

Inga H. Unheim er førsteamanuensis i norsk litteratur ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har skrevet en doktoravhandling om litterære strukturer i Ludvig Holbergs rikshistoriografi, publisert artikler om nordisk 1700- og 1800-tallslitteratur og er for tiden tilknyttet forskningsprosjektet The Invention of the Lottery Fantasy (2022-2024).
Mer informasjon om forfatteren