Even Igland Diesen

Even Igland Diesen

Even Igland Diesen er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, med nordisk litteratur, og særlig sanglyrikk, som forskningsfelt. Han har skrevet en doktoravhandling om norsk raplyrikk, redigert nordiske antologier og publisert artikler og bokkapitler om sanglyriske tekster og arbeid med sanglyrikk.

Bøker av Even Igland Diesen