Velg format

På lager
kr 779

Samerett

3. utgave
Boken gir leseren en oppdatert innføring og oversikt over sameretten og er å regne som et standardverk i faget.
Samerett er en rettsdisiplin som tar opp spørsmål som er særegne for det samiske folk. Tema som blir behandlet i sameretten går på tvers av tradisjonelle rettsområder. Faget reiser flere typer problemstillinger, både offentligrettslige og privatrettslige, folkerettslige og internrettslige, metodiske samt juridiske problemstillinger med tverrfaglige utfordringer.
I boka Samerett drøftes særtrekk ved sameretten som rettsdisiplin, herunder grunnleggende rettsregler og prinsipper, og sentrale rettsspørsmål som berører samene. I tillegg belyses de spesifikke metodespørsmål som reises i sameretten.
Målgruppen er studenter, forskere, advokater, dommere og andre som arbeider med eller har interesse for samenes rettsstilling.«Susann Funderud Skogvang har klart å fremstille sameretten på en systematisk og pedagogisk måte. [...] Boka bygger dessuten opp en begrepsstruktur og kunnskapsbase for sameretten, hvor registerverket fungerer godt, slik at boka kan nyttes som et praktisk oversikts- og oppslagsverk. Med utgivelse av andre utgave, kan det sies at boka etablerer seg som et standardverk i faget. [...] At hun tør å opponere mot Høyesterett og andre rettskildeskapere, viser styrke, og det bidrar til å gi boka et personlig preg og gjøre den mer spennende.»
Øyvind Ravna i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1/2010

Informasjon om boka

  • Sider: 352
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029047
  • Utgivelsesdato: 13.12.2017
  • Bokgruppe: 221

Susann Funderud Skogvang

Susann Funderud Skogvang (f. 1975) er lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Skogvang har vært stipendiat, førsteamanuensis og professor ved UiT og har også bakgrunn som advokat, utvalgssekretær og utreder i Høyesterett. Også utgitt på Universitetsforlaget: Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann (2012).
Mer informasjon om forfatteren