Susann Funderud Skogvang

Susann Funderud Skogvang

Susann Funderud Skogvang (f. 1975) er lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Skogvang har vært stipendiat, førsteamanuensis og professor ved UiT og har også bakgrunn som advokat, utvalgssekretær og utreder i Høyesterett.

Bøker av Susann Funderud Skogvang