Velg format

På lager
kr 829

Samerett

4. utgave
Samerett er en rettsdisiplin hvor rettslige spørsmål som er særegne for det samiske folk inngår. Det er svært forskjellige temaer som behandles i sameretten - tema som går på tvers av den tradisjonelle inndelingen i rettsområder. Faget samerett reiser både offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger, folkerettslige og internrettslige problemstillinger, metodiske problemstillinger samt juridiske problemstillinger med tverrfaglige utfordringer.

I boka Samerett drøftes særtrekk ved sameretten som rettsdisiplin, grunnleggende rettsregler og prinsipper som sameretten hviler på, metodiske særtrekk og de sentrale rettsspørsmål som berører samene.

Målgruppen er studenter, advokater, dommere og andre som arbeider med eller har interesse for samenes rettsstilling.

Susann Funderud Skogvang (f. 1975) er lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Skogvang har vært stipendiat, førsteamanuensis og prosessor ved UiT og har også bakgrunn som advokat, utvalgssekretær og utreder i Høyesterett. Andre utgivelser på Universitetsforlaget: Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann, (doktorgradsavhandling, 2012).

Informasjon om boka

  • Sider: 392
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215050843
  • Utgivelsesdato: 07.12.2022
  • Bokgruppe: 211

Susann Funderud Skogvang

Susann Funderud Skogvang (f. 1975) er lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Skogvang har vært stipendiat, førsteamanuensis og professor ved UiT og har også bakgrunn som advokat, utvalgssekretær og utreder i Høyesterett.
Mer informasjon om forfatteren