Velg format

kr 479

Samfunnskunnskap

Fagdidadaktisk innføring. 4.utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024042
  • Utgivelsesdato: 11.08.2014
  • Bokgruppe: 214
Ny utgave av svært populær lærebok, som analyserer og drøfter utfordringer i skolefaget samfunnskunnskap. Fagets verdier og formål, kunnskaps- og læringssyn, utvalg og organisering av lærestoff, arbeidsmåter og vurderingsordninger står sentralt i framstillingen.

En velskrevet innføringsbok som levendegjør stoffet gjennom tankevekkende sitater, konkrete eksempler, spørsmål til diskusjon og gode arbeidsoppgaver. Forfatteren legger gjennom hele boka vekt på de faglige og metodiske utfordringene som ligger i variert bruk av læremidler og arbeidsmåter - inkludert de nye digitale medier.

Boka er gjennomgående oppdatert, spesielt i forhold til ny Læreplan i samfunnsfag, som gjelder fra august 2013.

«Det merkes godt at denne boka er skrevet av en person med stor faglig tyngde og bred politisk innsikt. Styrken ved fremstillingen er det klare og enkle språket og den oversiktlige formen.»
Lektor Svein Krogvig, Ski videregående skole

Theo Koritzinsky

Theo Koritzinsky har vært universitetslektor i statsvitenskap og sosiologi og har senere arbeidet
med lærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akeshus / OsloMet. Han har lang erfaring
med etterutdanning, læreplanarbeid og som forlagskonsulent i samfunnsfag. Han har
skrevet flere fag- og lærebøker i samfunnskunnskap og om tverrfaglig prosjektarbeid, læreplananalyse, norsk og internasjonal politikk. Han har bred erfaring fra politikk og samfunnsliv
- blant annet som tidligere medlem i Oslo bystyre, som stortingsrepresentant og medlem i
Norsk kulturråd, Nordisk Råd og Europarådet.
Mer informasjon om forfatteren