Velg format

kr 499
Forventet i salg 13.07.2020

Samfunnssikkerhet

Analyse, styring og evaluering

Informasjon om boka

  • Sider: 464
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215021294
  • Utgivelsesdato: 13.07.2020
  • Bokgruppe: 214
I denne boka får du verktøy og tiltak for å forstå og møte trusler mot samfunnssikkerheten. Boka introduserer begreper, prinsipper, teorier og metoder for styring av sikkerhet på ulike nivåer i et stadig mer komplekst samfunn:

- Hvordan kan vi jobbe bedre med komplekse systemer?
- Hvordan får vi kunnskap om farer og trusler vi står overfor, og alvorlighetsgraden av dem?
- Hvordan kan vi unngå uønskede hendelser og redusere konsekvensene av dem?
- Hvordan kan vi formulere mål for og krav til sikkerhet og beredskap?
- Hvordan balanserer og prioriterer vi mellom sikkerhet og økonomi?
- Hvordan vurderer vi systemenes og tjenestenes evne til å tilpasse seg ulike situasjoner og utfordringer?
- Hvordan fungerer beslutningsprosessene i en krisesituasjon?
- Hvordan er det norske beredskaps- og krisehåndteringssystemet bygd opp og hvordan kan kriser håndteres?

Boka retter seg mot studenter som har systemtenkning som del av sin utdanning, studenter som spesialiserer seg i samfunnssikkerhet og beredskap, ansatte i risikoutsatte virksomheter og ansatte med beredskapsoppgaver i offentlig og privat virksomhet.

Ove Njå

Ove Njå er professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han er en av grunnleggerne av studiene i samfunnssikkerhet og har mange års erfaring med forskning og veiledning av ph.d.-studenter innenfor teknisk samfunnssikkerhet og beredskap.
Mer informasjon om forfatteren

Morten Sommer

Morten Sommer er førsteamanuensis i samfunnssikkerhet og beredskapsledelse ved Universitetet i Stavanger. Han har flere års erfaring med forskning, undervisning og veiledning innenfor sikkerhet og beredskap.
Mer informasjon om forfatteren

Eivind Rake

Eivind L. Rake er ph.d. i krisehåndtering og er førsteamanuensis II i risikostyring, samfunnssikkerhet og beredskapsledelse ved Universitetet i Stavanger. Han har 30 års erfaring fra brannvesenet, har vært beredskapsansvarlig i Sandnes kommune og er rådgiver i innsatsstyrken til Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO).
Mer informasjon om forfatteren

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut er seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Stavanger (samfunnssikkerhet) og Høgskulen på Vestlandet (helsefag). Han er lege og spesialist i samfunnsmedisin og har arbeidet mye med tilsyn og oppfølging av uønskede hendelser i helsetjenesten. Han har også deltatt i flere offentlige utredninger, blant annet Koronakommisjonen.
Mer informasjon om forfatteren