Velg format

På lager
kr 379

Samfunnssikkerhet

Analyse, styring og evaluering
Naturkatastrofer, store ulykker, pandemier, terroraksjoner og andre ødeleggelser bringer samfunnet i ubalanse. I dagliglivet ser vi av og til svikt i viktige samfunnsfunksjoner, som helse, skole, transport og vannforsyning. Denne boka presenterer et teoretisk grunnlag og viser verktøy for å forstå og møte slike trusler.

I boka gis det svar på følgende hovedspørsmål:

- Hvordan kan vi forbedre sikkerheten i komplekse systemer i samfunnet?
- Hvordan bruker vi ulike metoder for å analysere sikkerhet og risiko?
- Hvordan kan kriser håndteres?
- Hvordan kan vi lære av erfaringer fra samfunnssikkerhetsarbeidet?

Boka retter seg mot studenter innenfor samfunnssikkerhet og andre fag som har systemtenkning som del av sin utdanning, og mot personer som arbeider med sikkerhet og beredskap i offentlig og privat virksomhet.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041049
  • Utgivelsesdato: 17.07.2020
  • Bokgruppe: 893

Ove Njå

Ove Njå er professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han er en av grunnleggerne av studiene i samfunnssikkerhet og har mange års erfaring med forskning og veiledning av ph.d.-studenter innenfor teknisk samfunnssikkerhet og beredskap.
Mer informasjon om forfatteren

Morten Sommer

Morten Sommer er førsteamanuensis i samfunnssikkerhet og beredskapsledelse ved Universitetet i Stavanger. Han har flere års erfaring med forskning, undervisning og veiledning innenfor sikkerhet og beredskap.
Mer informasjon om forfatteren

Eivind L. Rake

Eivind L. Rake er ph.d. i krisehåndtering og er førsteamanuensis II i risikostyring, samfunnssikkerhet og beredskapsledelse ved Universitetet i Stavanger. Han har 30 års erfaring fra brannvesenet, har vært beredskapsansvarlig i Sandnes kommune og er rådgiver i innsatsstyrken til Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO).
Mer informasjon om forfatteren

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut er seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Stavanger (samfunnssikkerhet) og Høgskulen på Vestlandet (helsefag). Han er lege og spesialist i samfunnsmedisin og har arbeidet mye med tilsyn og oppfølging av uønskede hendelser i helsetjenesten. Han har også deltatt i flere offentlige utredninger, blant annet Koronakommisjonen.
Mer informasjon om forfatteren