Velg format

På lager
kr 469

Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar

I «Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar» set forfattarane fokus på kvalitet og effektivitet i ulike delar av helse- og omsorgssektoren. Dei syner kor kompleks sektoren er, og ser nærare på fenomenet samhandling og vilkåra for god samhandling.
Helse og omsorgssektoren vedkjem og engasjerer oss alle. Den blir gjerne sett på som kjernen i velferdsstaten, eit felt der innbyggarane har krav på gode tenester. Men i dag går nesten kvar femte krone som blir brukt i statleg eller kommunal sektor til helsestellet. Sjølv om behova er store, er det også grenser for ressurstilgangen. Dette er bakgrunnen for at organisering og samhandling er sentrale tema kvar gong det er snakk om helsesektoren.

Boka vender seg til 3. års bachelorstudentar og masterstudentar innan helse- og sosialfag. Den vil også vere svært nyttig for praktikarar som trenger ei djupare forståing for fenomenet samhandling, og kva som skal til for å få til god samhandling i eigen organisasjon.

Oddbjørn Bukve er professor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Gro Kvåle er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.


«Boken stiller et bredt spekter av spørsmål som medfører at vi som leser får et helhetlig bilde både av situasjonen for koordinering og samhandling i helseorganisasjoner, og av hva som skal til for å bedre den. Boken viser at det ikke er noen enkel vei til forbedringer, men den går inn i aktuelle case og analyserer konkrete forbedringsprosjekter, som faktisk viser til løsninger på utfordringene slike organisasjoner møter. Dette er bokens sterke side og gjør den til en god bok å lese og den bør appellere til et nokså bredt publikum. Både ledere og medarbeidere i helseorganisasjoner, samt studenter, bør kunne finne tema som er interessante her.»
Marit K. Helgesen i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 1/2017

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Nynorsk
  • ISBN: 9788215023410
  • Utgivelsesdato: 05.05.2014
  • Bokgruppe: 212

Oddbjørn Bukve arv v/Signe Witsø

Oddbjørn Bukve er dr. philos. i offentleg administrasjon og organisasjonsvitskap, og professor emeritus ved Høgskulen på Vestlandet. Bukve har i mange år, både som førelesar og rettleiar, sakna ei bok som tek for seg forskingsdesign på utførleg vis. Denne boka har han no skrive sjølv.
Mer informasjon om forfatteren

Gro Kvåle

Gro Kvåle er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.
Mer informasjon om forfatteren