Oddbjørn Bukve arv v/Signe Witsø

Oddbjørn Bukve arv v/Signe Witsø

Oddbjørn Bukve er dr. philos. i offentleg administrasjon og organisasjonsvitskap, og professor emeritus ved Høgskulen på Vestlandet. Bukve har i mange år, både som førelesar og rettleiar, sakna ei bok som tek for seg forskingsdesign på utførleg vis. Denne boka har han no skrive sjølv.

Bøker av Oddbjørn Bukve arv v/Signe Witsø