Velg format

På lager
kr 599

Samskaping

Sosial innovasjon for helse og velferd

VIDEO: SAMSKAPING OG INNOVASJON

 

Vår tids globale utfordringer utløser behov for nye og bærekraftige løsninger for samfunnsutviklingen. Nasjonale politiske reformer i helse- og velferdssektoren har lansert innovasjon som endringsstrategi. Men hva er innovasjon, og hvordan kan innovasjon få betydning for vår helse og velferd?

Disse spørsmålene utforskes i antologien «Samskaping. Sosial innovasjon for helse og velferd». Her presenterer de fremste forskerne bidrag fra både akademia og praksis. Ambisjonen er å synliggjøre kunnskapsfronten innen dette relativt nye feltet.

Boken er aktuell for alle helse- og sosialfaglige utdanninger i Norge, på bachelor-, master- og ph.d-nivå, samt for lærere, forskere og praktikere i helse- og sosialsektoren.

Elisabeth Willumsen er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger og har stilling som professor ll ved Høgskolen i Molde. Atle Ødegård er psykologspesialist og professor ved Høgskolen i Molde. Han har også stilling som professor II ved Nordlandsforskning.

Informasjon om boka

  • Sider: 320
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034089
  • Utgivelsesdato: 22.05.2020
  • Bokgruppe: 223

Elisabeth Willumsen

Elisabeth Willumsen er professor emerita, Dr. PH, ved Universitetet i Stavanger, Fakultet for helsevitenskap, avdeling Folkehelse. Hun er utdannet sosionom med master i spesialpedagogikk og doktorgrad i folkehelsevitenskap. Hennes forskning og publisering har fokus på tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon i helse- og velferdstjenestene. Willumsen har deltatt i flere EU-prosjekter i tillegg til NFR- og RFF-prosjekter i samarbeid med kommuner, og publisert en rekke artikler og bøker.
Mer informasjon om forfatteren

Atle Ødegård

Atle Ødegård is a clinical psychologist and professor at Molde University College. His research interests are interprofessional collaboration in practice and education, as well as the development of new research methodologies in these fields. He has an prof II position at Norland Research Institute (Norway), where he has a special focus on innovation in the public sector.
Mer informasjon om forfatteren