Atle Ødegård

Atle Ødegård

Atle Ødegård er psykologspesialist i Helse Møre og Romsdal HF (Avdeling for Spesialisert habilitering) og professor ved Høgskolen i Molde. Forskningsinteressene hans er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning, samt utvikling av ny forskningsmetodikk innenfor disse feltene. Han har en prof. II stilling ved Nordlandsforskning, der han har spesielt fokus på innovasjon i offentlig sektor og han er også tilknyttet Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund.

Bøker av Atle Ødegård