Velg format

På lager
kr 839

Scandinavian Maritime Law.

The Norwegian Perspective, 4th ed.
This book reflects the maritime law as found in the Nordic countries, and gives a broad introduction to a modern and updated maritime law system.

This book is based on the Norwegian book "Sjørett" (8th ed., Oslo 2016), which is the standard Scandinavian textbook on maritime law. The presentation gives a broad introduction to a modern and updated maritime law system. All the relevant court decisions in Scandinavia are reported. There are also extensive references to relevant Scandinavian legal literature, including journal articles and theses, having a bearing on maritime law.
Thor Falkanger and Hans Jacob Bull are professors emeriti at the Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo, which is the leading institution for maritime law in the Nordic countries. Lasse Brautaset is an attorney with Northern Shipowners' Defence Club in Norway.

Informasjon om boka

  • Språk: Engelsk
  • ISBN: 9788215047041
  • Utgivelsesdato: 24.07.2020
  • Bokgruppe: 893

Thor Falkanger

Thor Falkanger er professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker på Universitetsforlaget, særlig innenfor tingsrett og sjørett. Av hans seneste bøker nevnes Allmenningsrett (2009), Odelsloven med kommentarer (5. utgave 2011, sammen med Ola Rygg og Oluf Skarpnes), Landbruksrett (2013), Løsningsrettsloven (2015), Sjørett (8. utgave 2016, sammen med Hans Jacob Bull), Tingsrett (9. utgave 2022, sammen med Aage Thor Falkanger), Lufttransport av gods (2016), Mineralloven, lovkommentar (2017), Tomtefesteloven, lovkommentar (2018) og Granneloven, lovkommentar (2019).
Mer informasjon om forfatteren

Lasse Brautaset

Lasse Brautaset (f. 1957) har studert jus ved Princeton University, University of Oregon School of Law og Universitetet i Oslo.

Brautaset har tilbrakt to år som assisterende professor ved Nordisk institutt for sjørett i Oslo, hvor han blant annet har forelest i engelsk og amerikansk jus. Hans faglige interessefelt inkluderer maritim sikkerhet og miljøtemaer.
Mer informasjon om forfatteren

Hans Jacob Bull

Hans Jacob Bull er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, med arbeidsplass ved Nordisk Institutt for Sjørett. Hans fagområder er først og fremst forsikringsrett, herunder sjøforsikringsrett, sjørett og annen transportrett samt petroleumsrett.
Mer informasjon om forfatteren