Velg format

På lager
kr 399

Seksjonering for praktikere

Seksjonering gjennomføres når man skal dele en eiendom i flere eksklusive bruksenheter. Hver seksjon kan da eies, pantsettes og disponeres eksklusivt av ulike eiere. Seksjonering er derfor ofte den mest hensiktsmessige måten å organisere eiendommer som inngår i utbyggingsprosjekter, og som er ment å ha flere eiere, på. Dette gjelder både i boligprosjekter, i næringsprosjekter og i prosjekter som kombinerer disse to formålene.

For å seksjonere en eiendom må søkeren sende en seksjoneringssøknad til kommunen som eiendommen ligger i. Om eierseksjonslovens vilkår for seksjonering er oppfylt, treffer kommunen et seksjoneringsvedtak og sender seksjoneringen til Statens kartverk for tinglysing.

Seksjonering for praktikere er ment som et praktisk verktøy for den som skal seksjonere, eller andre som har befatning med seksjoneringsprosesser og eiendomsorganisering. Boken gir en beskrivelse av fremgangsmåten ved seksjonering og behandler de særlige spørsmål som kan oppstå i seksjoneringsprosessen, med en rekke praktiske tips. Videre behandler boken tilgrensende rettsområder som kan ha direkte innvirkning på seksjoneringen, særlig reglene i plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Også spørsmål knyttet til tinglysing behandles. Problemstillinger knyttet til forholdet mellom seksjonseierne samt driften av eierseksjonssameiet i dets levetid faller utenfor bokens rammer.

Informasjon om boka

  • Sider: 184
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215062402
  • Utgivelsesdato: 15.12.2023
  • Bokgruppe: 221
Christer Bjørnevik

Christer Bjørnevik

Christer Bjørnevik (f. 1978) er partner i Haver Advokatfirma AS i Stavanger og jobber hovedsakelig med fast eiendom. Han har i en årrekke bistått utbyggere med organisering og seksjonering av et stort antall utbyggingsprosjekter knyttet til både bolig- og næringseiendom og har betydelig erfaring med den praktiske håndteringen av seksjoneringssaker. Han var sekretær for Eierseksjonslovutvalget i perioden 2013-2014 og har vært bidragsyter til «Eierseksjonsloven. Lovkommentar» (Universitetsforlaget 2020). Han har tidligere vært dommerfullmektig i Jæren tingrett.
Mer informasjon om forfatteren
Tonje Rismo

Tonje Rismo

Tonje Rismo (f. 1994) jobber som advokat i Advokatfirmaet Selmer AS i avdeling for eiendom og entreprise. Hun har bred erfaring med eiendomsutviklingsprosjekter og har særlig kompetanse innen organisering av eiendom, tinglysing og praktisk håndtering av seksjoneringssaker. I tillegg til master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo har hun spesialfag fra University of Southampton og har gjennomført et Talent Development Programme ved University of Oxford.
Mer informasjon om forfatteren