Christer Bjørnevik

Christer Bjørnevik

Christer Bjørnevik (f. 1978) er partner i Haver Advokatfirma AS i Stavanger og jobber hovedsakelig med fast eiendom. Han har i en årrekke bistått utbyggere med organisering og seksjonering av et stort antall utbyggingsprosjekter knyttet til både bolig- og næringseiendom og har betydelig erfaring med den praktiske håndteringen av seksjoneringssaker. Han var sekretær for Eierseksjonslovutvalget i perioden 2013-2014 og har vært bidragsyter til «Eierseksjonsloven. Lovkommentar» (Universitetsforlaget 2020). Han har tidligere vært dommerfullmektig i Jæren tingrett.

Bøker av Christer Bjørnevik