Velg format

På lager
kr 519

Selvforståelse og frihet

Introduksjon til Charles Taylors filosofi
Den kanadiske filosofen Charles Taylor (født 1931) er en av de fremste tenkerne i vår tid. Hans forfatterskap strekker seg over mange filosofiske disipliner – fra vitenskapsteori til etikk og politisk filosofi – og er kombinert med en brennende interesse for aktuelle samtidsspørsmål som multikulturalisme, sekularisering og forholdet mellom markedsøkonomi og demokrati. Jørgen Fossland og Harald Grimen gir en bred innføring i Taylors tenkning og drøfter kritisk flere av de spørsmålene som dukker opp i kjølvannet av Taylors filosofi. Ved siden av filosofer og filosofistudenter retter boken seg spesielt mot lesere med interesse for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, særlig statsvitenskap, sosiologi, psykologi og idéhistorie.

Informasjon om boka

  • Sider: 325
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215000893
  • Utgivelsesdato: 01.10.2004
  • Bokgruppe: 217

Harald Grimen arv v/ Normann Grimen

Harald Grimen (1955-2011) var professor i profesjonsetikk ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og professor II ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen. Han har utgitt en rekke bøker, blant annet "Samfunnsvitenskapelige tenkemåter" (3. utg. 2004) og "Hva er TILLIT" (2009).
Mer informasjon om forfatteren

Jørgen Fossland

Jørgen Fossland er Cand. Philol. med hovedfag i filosofi.
Mer informasjon om forfatteren