Velg format

Kommer for salg
21.02.2020
kr 329

Sikher

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030111
  • Utgivelsesdato: 21.02.2020
  • Bokgruppe: 217
Hva vil det si å være sikh i Norge i dag? Hvordan praktiserer og fortolker sikher sin religion i lys av historie, tradisjon og diaspora?
Religion kommer til uttrykk i menneskers praksiser, og sikhers religiøse praksiser skjer i samspill med ulike kulturer og kontekster. Sikh-tradisjonen startet med Guru Nanak i Punjab i India for drøyt 500 år siden, og selv om de aller fleste fortsatt bor i India, er sikher i dag bosatt på alle kontinenter og har en betydelig diaspora. Hovedperspektivet i denne boka er sikhers praksiser i Norge i brytning med sikhers praksiser i India og i diasporaen. Slik praksis kommer til uttrykk i levd liv: hos barn og unge, og hos kvinner og menn og i forholdet dem imellom. Forfatteren drøfter også ulike oppfatninger av hva det innebærer å være sikh i dag, særlig i diasporaen, i relasjon til tro, praksis, historie, tradisjon og nye fellesskap gjennom moderne kommunikasjonsteknologi.

Halldis Breidlid

Halldis Breidlid er førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Sammen med Tove Nicolaisen har hun skrevet boka «I begynnelsen var fortellingen», som har kommet ut på Universitetsforlaget i flere utgaver. Hun har i tillegg bidratt til en rekke andre fag- og pensumbøker. Hennes forskningsinteresser er buddhisme, sikhisme, religionsmøter og fortellingstradisjoner.
Mer informasjon om forfatteren