Halldis Breidlid

Halldis Breidlid

Halldis Breidlid er førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Sammen med Tove Nicolaisen har hun skrevet boka «I begynnelsen var fortellingen», som har kommet ut på Universitetsforlaget i flere utgaver. Hun har i tillegg bidratt til en rekke andre fag- og pensumbøker. Hennes forskningsinteresser er buddhisme, sikhisme, religionsmøter og fortellingstradisjoner.

Bøker av Halldis Breidlid