Velg format

På lager
kr 879

Skade og ansvar

6. utgave
Boken gir en systematisk fremstilling av de alminnelige erstatningsregler. Forfatteren
plasserer emnet i forhold til tilgrensende rettsområder som forsikring, trygd, straff og kontrakt. Boken gir en solid fremstilling av emnet til stor nytte både for studenter og praktikere.

Boken gjennomgår de tre grunnvilkårene for erstatningsansvar: skade/tap, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. Boken gjennomgår også reglene om medvirkning, lemping, solidaransvar og regress m.v. Videre behandles også særregler om ansvarsgrunnlag på visse områder, som bilansvar, vegansvar, ansvar for dyr, produktansvar, pasientskadeansvar, advokatansvar, nødrettsansvar og reglene om barns og sinnsykes ansvar. I denne 6. utgaven er fremstillingen oppdatert med det som har skjedd på feltet frem til ca. 1. januar 2007.

Fremstillingen er aktuell både for studenter og for praktikere.
Boken er skrevet på nynorsk.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 552
  • Språk: Nynorsk
  • ISBN: 9788215011349
  • Utgivelsesdato: 07.05.2007
  • Bokgruppe: 211

Nils Nygaard

Nils Nygaard har vært ansatt som professor ved Den juridiske seksjon/Det juridisk fakultet, UiB i perioden 1977-2002. Han er i dag professor emeritus samme sted. Nygaard arbeider innen fagfeltene: skadebot, rettskilde- og metodelære, samt odels- og åsetesrett. Nils Nygaard har blant annet utgitt bøkene Rettsgrunnlag og standpunkt, 2. utg. Bergen: Universitetsforlaget, 2004 og Skade og ansvar. 5. utg. Bergen: Universitetsforlaget, 2000.
Mer informasjon om forfatteren